Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2468 Sociology of Consumption

Aproximació als principals processos sociohistòrics a través dels quals es desplega la societat de consum. S'hi farà un especial esment a la realitat concreta del consum en la societat espanyola, analitzant algunes de les principals variables sociològiques al respecte (sexe, edat, etc.).

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Segundo Ciclo de Licenciado en Sociología 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Sociología 5 Optional
488 PROGRAMA SOCIOLOGÍA-CC.POLÍTICAS Segundos cursos del programa Optional