Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2464 Mass Communication Sociology

Coneixement i aprofundiment en l'estudi de la investigació sociològica en comunicació i els marcs teòrics en què es fonamenten. Estudi dels instruments tècnics necessaris per investigar en aquest sector. Obtenció de coneixements que permeten comprendre la complexitat de la...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Segundo Ciclo de Licenciado en Sociología 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Sociología 5 Optional
488 PROGRAMA SOCIOLOGÍA-CC.POLÍTICAS Segundos cursos del programa Optional