Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2463 Sociology of Leisure and Physical Activity and Sports

Anàlisi de la important, variada i creixent dimensió que l'oci i l'esport tenen en les societats modernes, inscrits tots dos dins dels paràmetres de la vida quotidiana i les teories i les tècniques més convenients per a captar les seues característiques en el context de canvi permanent.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Segundo Ciclo de Licenciado en Sociología 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Sociología 5 Optional
93 Five-year degree in Sport and Exercise Sciences Segundo Ciclo de Licenciado en Activid. Física y del Deporte 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Activid. Física y del Deporte 5 Optional