Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2462 Sociology of Education

Estudi sociològic de les institucions fonamentals per a la transmissió cultural, com les escoles i les institucions educatives en general i com la seua inserció en el context de les articulacions bàsiques de l'organització de la societat: classe, gènere, nació i altres.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 3 Optional
488 PROGRAMA SOCIOLOGÍA-CC.POLÍTICAS Tres primeros cursos del programa Optional