Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2461 Ethnology of the Iberian Peninsula

Presentació d'una panoràmica general de la problemática etnològica que planteja la diversitat de cultures existents en l'estat espanyol.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 3 Optional