Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2446 Sociological Analysis of Law

Delimitació conceptual de la sociologia del dret. Perspectiva històrica de l'anàlisi sociològica del dret. El dret com a subsistència social. Tipologia de funcions del dret: el dret com a mecanisme.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 3 Optional