Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2445 Introduction to Labour Law

Contracte de treball. Regulació política d'ocupació i protecció social. Relacions col·lectives de treball. Negociació col·lectiva i conflictes laborals.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
6 0 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 3 Optional
485 LIC.CC.POLÍTICAS Y ADMINISTR.2006 Primer ciclo Lic.Ciencias Políticas y Administr. 2 Optional
    Primer ciclo Lic.Ciencias Políticas y Administr. 3 Optional
488 PROGRAMA SOCIOLOGÍA-CC.POLÍTICAS Tres primeros cursos del programa Optional