Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2438 Sociology of Language (Sociolinguistics)

Coneixement aprofundit de l'estudi de la investigació sociològica en sociologia del llenguatge, i en els marcs teòrics en què es fonamenta. Adquisició dels instruments tècnics necessaris per a l'inici en la investigació sociolingüística. Obtenció dels coneixements que...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 3 Optional
488 PROGRAMA SOCIOLOGÍA-CC.POLÍTICAS Tres primeros cursos del programa Optional