Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2434 Theory and History of Unionism and the Worker Movement

Coneixement dels diversos models de sindicalisme, de les seues formes d'intervenció i de les diverses tradicions culturals que l'han configurat. Estudi de la lògica, de l'acció col·lectiva i els seus resultats.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 3 Optional
488 PROGRAMA SOCIOLOGÍA-CC.POLÍTICAS Tres primeros cursos del programa Optional