Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2429 Social Research Techniques II

Coneixement i domini de la metodologia elemental de les ciències socials i de les seues tècniques qualitatives d'investigació.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 3 Core subject
485 LIC.CC.POLÍTICAS Y ADMINISTR.2006 Primer ciclo Lic.Ciencias Políticas y Administr. 3 Core subject
488 PROGRAMA SOCIOLOGÍA-CC.POLÍTICAS Tres primeros cursos del programa 3 Obligatory subject