Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2366 Social Structure and Spain's Social Structure II

Coneixement dels components bàsics de la classe social, distribució de la riquesa i el poder i la mobilitat social. Aplicació al cas espanyol contemporani.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
6 0 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
38 Three-year degree in Social Work Diplomado en Trabajo Social 2 Optional
    Diplomado en Trabajo Social 3 Optional
46 Five-year degree in Sociology COMPLEMENTOS FORMACION DESDE DIP. TRABAJO SOCIAL 93 Obligatory subject
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 2 Core subject
    Complemento Formación desde Dip.Trabajo Social 2000 Obligatory subject
    Complem.Formación desde 1 ciclo L.CC.Políticas Adminst. Obligatory subject
485 LIC.CC.POLÍTICAS Y ADMINISTR.2006 Primer ciclo Lic.Ciencias Políticas y Administr. 2 Obligatory subject
488 PROGRAMA SOCIOLOGÍA-CC.POLÍTICAS Tres primeros cursos del programa 2 Obligatory subject