Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2327 Political Conflict and Collective Violence

Conflicte, violència política i consens. Teories sobre el conflicte polític. Tipologia de la violencia política. Les formes de resolució dels conflictes. La violència a Espanya.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Segundo Ciclo de Licenciado en Sociología 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Sociología 5 Optional
485 LIC.CC.POLÍTICAS Y ADMINISTR.2006 Segundo ciclo Lic.Ciencias Políticas y Administr. 4 Optional
    Segundo ciclo Lic.Ciencias Políticas y Administr. 5 Optional