Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2277 Spanish Economy

Anàlisi macroeconòmica de l'economia espanyola i dels seus models de desenvolupament. Anàlisi específica dels sectors productius (agricultura, indústria i serveis) i de la problemàtica regional. Perspectives de futur en el context de la Unió Europea.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 3 Optional