Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2271 Economic History

Estudi dels mecanismes de funcionament de les societats, coneixement del desenvolupament de la història de la sociologia mitjançant les seues aportacions a la història econòmica i les rebudes per aquesta.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Sociología 3 Optional
488 PROGRAMA SOCIOLOGÍA-CC.POLÍTICAS Tres primeros cursos del programa Optional