Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2245 Labour Economics

Introducció als continguts més importants de l'economia laboral. Coneixement de les explicacions econòmiques que hi ha darrere dels forts canvis dels països de la OCDE i especialment a Espanya. S'hi posa especial èmfasiI en el paper de les institucions -estat, agents socials...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Segundo Ciclo de Licenciado en Sociología 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Sociología 5 Optional