Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

2153 Regional and Urban Economy I

Els problemes espacials en economia. Formació dels preus i localització. Creixement regional i dimensió òptima de les ciutats.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
46 Five-year degree in Sociology Segundo Ciclo de Licenciado en Sociología 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Sociología 5 Optional