Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

1682 Social and Health Services in Europe

Coneixement dels programes de serveis sociosanitaris en el marc de la Unió Europea. Elaboració de programes, fonts de finançament, implementació i recursos comunitaris. Plans de lluita contra la pobresa i l'exclusió de la Unió Europea i els països de l'Est.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
38 Three-year degree in Social Work Diplomado en Trabajo Social 2 Optional
    Diplomado en Trabajo Social 3 Optional