Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14791 Understanding and Using Data and Statistics

Explicació raonada de les dades i de les operacions matemàtiques efectuades amb algunes d'elles, d'ús corrent en el món periodístic per comprendre-les i saber utilitzar-les de forma correcta i comprensible per a la divulgació majoritària.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
453 Five-year degree in Journalism 1 CICLO 1 Optional
    1 CICLO 2 Optional
    1 CICLO 3 Optional