Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14738 Theory and Practice: Hypertext

Estudi i aplicació del sentit i de les implicacions de l'estructura i del desenvolupament del text complex derivat dels mitjans comunicatius d'interacció escrita, sonora i visual.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
1,5 3 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
451 Five-year degree in Audiovisual Communications Primer Ciclo de Licenciado en Comunicación Audiovisual 3 Obligatory subject
453 Five-year degree in Journalism 1 CICLO 3 Obligatory subject