Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14703 The Communicative Company

Explicació de les particularitats de les empreses d'informació i/o comunicació: organització, gestió, problemàtica i funcionament. Estudi de casos pròxims amb participació de dirigents del sector. Projectes de futur.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
451 Five-year degree in Audiovisual Communications Primer Ciclo de Licenciado en Comunicación Audiovisual 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Comunicación Audiovisual 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Comunicación Audiovisual 3 Optional
453 Five-year degree in Journalism 1 CICLO 1 Optional
    1 CICLO 2 Optional
    1 CICLO 3 Optional