Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14695 Digital Imaginery and Virtual Creation

Conceptualització i anàlisi de la modelització digital. L'estatut discursiu dels entorns virtuals.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 1,5 4,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
451 Five-year degree in Audiovisual Communications Primer Ciclo de Licenciado en Comunicación Audiovisual 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Comunicación Audiovisual 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Comunicación Audiovisual 3 Optional