Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14488 Surveying Engineering I

Coneixement i maneig dels principals aparells topogràfics i de geodèsia: unitats topogràfiques, aparells de mesura d'angles i distàncies, distanciometria electrònica, làser i GPS.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4 4,5 8,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 5 Optional