Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14485 Representation Techniques in Geography

Estudi i aplicació de les representacions gràfiques en geografia: mapes de signes puntuals, lineals, zonals, etc.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
1,5 4,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Primer Ciclo de Licenciado en Geografía 1 Obligatory subject