Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14484 Regional Geographic Analysis Techniques

Tècniques quantitatives avançades aplicades a l'anàlisi regional: anàlisi de regressió múltiple, anàlisi factorial, classificació multivariant, elaboració i tractament d'enquestes.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
1,5 4,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 5 Optional