Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14481 Geographic Information Systems and Territorial Analysis

Concepte i definició dels sistemes d'informació geogràfica. Les dades espacials territorials. Atributs. Bases de dades. Funcions de gestió, manipulació, anàlisi i representació. Aplicacions a l'ordenació i la gestió de territori.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
1,5 4,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 5 Optional