Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14468 Surveying Engineering Methods

Estudi i aplicació dels diferents mètodes d'alçament necessaris per a la realització de plans topogràfics i suport fotogramètric, replantejament topogràfic de qualsevol projecte d'enginyeria o arquitectura.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4 3,5 7,5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 5 Optional