Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14465 Introduction to Human Geography

La interacció entre espai i ésser humà i els seus resultats com a processos i estructures territorials. La població, les activitats econòmiques, l'estructura i l'organització del territori i la seua plasmació en els espais rurals i urbans.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Primer Ciclo de Licenciado en Geografía 1 Obligatory subject