Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14453 Geomorphology

Estructura global i tectònica de plaques. Formes i activitat ígnia. Formes estructurals i litologia. Processos de modelat. Vessants, sistemes fluvials, sistemes litorals, processos i formes eòliques, glacials i periglacials.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
6 6 12

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Primer Ciclo de Licenciado en Geografía 2 Obligatory subject