Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14450 Social and Cultural Geography

Grups, estrats socials i cultura en la investigació espacial. Camps rellevants, articulació social i cultural de l'espai. Pobresa i desigualtat social i els seus contrastos espacials. Geografia i gènere. Geografia i àrees culturals.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 5 Optional