Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14448 Regional Geography of Spain

Estudi de la divisió regional d'Espanya. la configuració territorial d'Espanya en comunitats autònomes. Desequilibris regionals i polítiques de desenvolupament regional.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 5 Optional