Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14447 Political Geography

Conseqüències de la globalització. Estats, nacions i regions. Influència dels poders institucionals i dels grups de pressió sobre el territori i la societat. Interrelacions entre política i territori.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 5 Optional