Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14444 Geography of Recreation and Tourism

Anàlisi de les activitats recreatives, amb especial atenció al turisme. Estudi de les diferents modalitats, desenvolupament, valor econòmic i impacte sobre el territori, la població i el medi ambient i localització geogràfica.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Primer Ciclo de Licenciado en Geografía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Geografía 3 Optional