Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14443 Geography of Transport Networks and Systems

Fonaments teòrics i aplicació dels índex i metodologies d'anàlisi de les xarxes i els sistemes de transports. L'impacte territorial dels sistemesde transport. Elements i delimitació de xarxes. Anàlisi topològica. L'oferta i la demanda de ransport: matrius de fluixos, demanda potencial...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 5 Optional