Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14442 Soil Geography

Els sòls i el sistema ambiental. Processos de formació del sòl. Grans dominis pedològics. Aprofitament i degradació de sòls.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 5 Optional