Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14441 Population Geography

El creixement i la distribució de la població al món. Variables estructurals i dinàmiques. Població, recursos i medi ambient. Població i poblament dels grans conjunts geogràfics actuals.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
6 6 12

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Primer Ciclo de Licenciado en Geografía 2 Obligatory subject