Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14440 Industrial Geography

Estudi de les formes organitzatives de la indústria i el seu impacte espacial. Societat postindustrial i noves formes de competitivitat: qualificació, innovació i relacions interempresarials. Tipologia de regions industrials en declivi. La política industrial.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Primer Ciclo de Licenciado en Geografía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Geografía 3 Optional