Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14434 Remote Sensing Fundamentals and Applications

Bases físiques de la teledetecció. Tipus de sensors. La fotografia aèria i les seues propietats. Estereoscòpia i operacions fotogramètriques. Les imatges de satèl·lit, característiques i propietats. Tractament, restauració i tècniques de visualització. Verificació de resultats.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
1,5 4,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 5 Optional