Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14431 Preparatory Course for the Geography Degree

Aspectes didàctics de l'ensenyament de les disciplines, matèries i mòduls, corresponents a l'especialitat de "Ciències Socials: Geografia i Història" del curs de qualificació pedagògica per a l'obtenció del títol professional d'especialització didàctica per a professorat d'ensenyament secundari.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
9 9 18

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 5 Optional