Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14424 Cities and Urban Planning in Today's World

Processos i estructures urbanes de la ciutat actual: dinàmica interna i funció territorial, diferències entre ciutats del món desenvolupat i subdesenvolupat. Els processos urbans dins de la dinàmica social i econòmica global.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Primer Ciclo de Licenciado en Geografía 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Geografía 3 Optional