Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14419 Biogeography

Corologia, causes de la distribució actual dels organismes. Ecologia i ecosistemes, botànica i fitosociologia. Classificacions. Paleobiogeografia. Edafologia, conceptes i sistemàtica dels sòls. Factors i processos de formació. Principals tipus de sòls.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 3 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Primer Ciclo de Licenciado en Geografía 2 Obligatory subject