Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14417 Productive Activity and the Environment

Estudi dels processos de deteriorament ambiental relacionats amb el desenvolupament econòmic, tant a escala local com global. La introducció dels costos ambientals en els mecanismes de presa de decisions. Polítiques de correcció de la degradació ambiental.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
4,5 1,5 6

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
448 Five-year degree in Geography Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Geografía 5 Optional