Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14130 Current Catalan Poetry

Estudi de les tendències esteticoliteràries i dels autors més interessants de la recent producció literària catalana en poesia.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 2 5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
444 Five-year degree in Catalan Philology Segundo Ciclo de Licenciado en Filologia Catalana 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Filologia Catalana 5 Optional