Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14126 Catalan Novel from 1939 to 1968

Aprofundiment en l'estudi de l'evolució de la novel·la catalana del segle XX, amb especial referència al període comprés entre 1939 i 1968.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 2 5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
444 Five-year degree in Catalan Philology Segundo Ciclo de Licenciado en Filologia Catalana 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Filologia Catalana 5 Optional