Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14070 Preparatory Course for the Catalan Language and Literature Degree

Aspectes didàctics de l'ensenyament de les disciplines, matèries i mòduls, corresponents a l'especialitat de "Llengua Catalana i Literatura" del curs de qualificació pedagògica per a l'obtenció del títol professional d'especialització didàctica per al professorat d'ensenyament secundari...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
9 9 18

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
444 Five-year degree in Catalan Philology Segundo Ciclo de Licenciado en Filologia Catalana 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Filologia Catalana 5 Optional