Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

14066 Catalan as a First and Second Language

Aportacions dels principals models lingüístics a l'ensenyament de llengües, especialment de la llengua catalana.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 2 5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
444 Five-year degree in Catalan Philology Segundo Ciclo de Licenciado en Filologia Catalana 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Filologia Catalana 5 Optional