Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13961 Intercultural Pragmatics

Presentació i estudi de la variabilitat interlingüística i intercultural de les categories pragmàtiques.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 2 5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
442 Five-year degree in French Philology Segundo Ciclo de Licenciado en Filología Francesa 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Filología Francesa 5 Optional
443 Five-year degree in Italian Philology 1 CICLO L.FILOLOGÍA ITALIANA 1 Optional
    1 CICLO L.FILOLOGÍA ITALIANA 2 Optional
    1 CICLO L.FILOLOGÍA ITALIANA 3 Optional
444 Five-year degree in Catalan Philology Segundo Ciclo de Licenciado en Filologia Catalana 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Filologia Catalana 5 Optional
486 LIC.TRADUCC.E INTERPRET.2006 2C.L.Traduc.Interpret. Esp/Ing/Aleman 4 Optional
    2C.L.Traduc.Interpret. Esp/Ing/Francés 4 Optional
    2C.L.Traduc.Interpret. Esp/Ing/Italiano 4 Optional
    2C.L.Traduc.Interpret. Cat/Ing/Italiano 4 Optional
    2C.L.Traduc.Interpret. Cat/Ing/Aleman 4 Optional
    2C.L.Traduc.Interpret. Cat/Ing/Francés 4 Optional