Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13829 Preparatory Course for the Spanish Language and Literature Degree

Aspectes didàctics de l'ensenyament de les disciplines, matèries i mòduls, corresponents a l'especialitat de "Llengua Castellana i Literatura" del curs de qualificació pedagògica per a l'obtenció del títol professional d'especialització didàctica per al professorat d'ensenyament secundari...

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
9 9 18

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
441 Five-year degree in Spanish Philology Segundo Ciclo de Licenciado en Filología Hispánica 4 Optional
    Segundo Ciclo de Licenciado en Filología Hispánica 5 Optional