Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13779 Latin Literature

Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i textos de la literatura llatina.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
6 3 9

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
440 Five-year degree in Classical Philology Segundo Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 5 Core subject