Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13773 Classical Arabic Literature

Estudi de la literatura àrab medieval (clàssica i popular) i les seues influències en les literatures de l'occident cristià. Elements de les literatures clàssiques i indoeuropees en la producció àrab medieval.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 2 5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
440 Five-year degree in Classical Philology Primer Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 3 Optional
442 Five-year degree in French Philology Primer Ciclo de Licenciado en Filología Francesa 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Francesa 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Francesa 3 Optional
443 Five-year degree in Italian Philology 1 CICLO L.FILOLOGÍA ITALIANA 1 Optional
    1 CICLO L.FILOLOGÍA ITALIANA 2 Optional
    1 CICLO L.FILOLOGÍA ITALIANA 3 Optional
444 Five-year degree in Catalan Philology Primer Ciclo de Licenciado en Filología Catalana 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Catalana 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Catalana 3 Optional