Home > Bachelor degree > Degree > Subject

View subject

13771 German Literature

Estudi històric i filològic de les principals etapes, moviments, autors i obres de la literatura alemanya.

Credits
Theory credits
Créditos Prácticas
Total credits
3 2 5

Degree
Name
Objective
Year
Type
More information
440 Five-year degree in Classical Philology Primer Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 1 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 2 Optional
    Primer Ciclo de Licenciado en Filología Clásica 3 Optional
441 Five-year degree in Spanish Philology Primer Ciclo de Licenciado en Filología Hispánica 2 Core subject
442 Five-year degree in French Philology Primer Ciclo de Licenciado en Filología Francesa 2 Core subject
443 Five-year degree in Italian Philology 1 CICLO L.FILOLOGÍA ITALIANA 2 Core subject
444 Five-year degree in Catalan Philology Primer Ciclo de Licenciado en Filología Catalana 2 Core subject
445 Five-year degree in English Philology Primer Ciclo de Licenciado en Filología Inglesa 2 Core subject
487 LIC.HUMANIDADES 2006 Complementos de Formación Lic. Humanidades Obligatory subject